Lista mieszkań

   
Bud. Nr Piętro Pow. Pokoje Taras / balkon Położenie Taras / balkon Status Szczegóły Folder
1 U.1 p 133.10 m2 1 - WE - sprzedane zobacz
1 U.2 p 58.40 m2 1 - NW - sprzedane zobacz
1 U.3 p 58.90 m2 1 - SE - sprzedane zobacz
1 U.4 p 142.90 m2 1 - N - sprzedane zobacz
1 U.5 p 103.60 m2 1 - N - sprzedane zobacz
1 B.1.4 1 90.60 m2 3 taras NWE 19.9 m2 sprzedane zobacz
1 B.1.3 1 42.70 m2 2 balkon SW 6 m2 sprzedane zobacz
1 B.1.2 1 47.40 m2 2 balkon SW 4.1 m2 sprzedane zobacz
1 B.1.1 1 85.70 m2 3 taras SE 5.6 m2 sprzedane zobacz
1 A.1.4 1 86.00 m2 3 balkon SE 5.6 m2 sprzedane zobacz
1 A.1.3 1 48.20 m2 2 balkon SW 4.1 m2 sprzedane zobacz
1 A.1.2 1 42.80 m2 2 balkon S 10.1 m2 sprzedane zobacz
1 A.1.1 1 70.40 m2 3 balkon NW 17.2 m2 sprzedane zobacz
1 B.2.4 2 90.40 m2 3 balkon NWE 19.9 m2 sprzedane zobacz
1 B.2.3 2 42.70 m2 2 balkon SW 6 m2 sprzedane zobacz
1 B.2.2 2 47.40 m2 2 balkon SW 4.1 m2 sprzedane zobacz
1 B.2.1 2 85.70 m2 3 balkon SE 5.6 m2 sprzedane zobacz
1 A.2.4 2 85.60 m2 3 balkon SE 5.5 m2 sprzedane zobacz
1 A.2.3 2 47.90 m2 2 balkon SW 4.1 m2 sprzedane zobacz
1 A.2.2 2 42.70 m2 2 balkon S 10.1 m2 sprzedane zobacz
1 A.2.1 2 70.60 m2 3 balkon NE 17.2 m2 sprzedane zobacz
1 B.3.4 3 90.40 m2 3 NWE 19.9 m2 sprzedane zobacz
1 B.3.3 3 42.60 m2 2 balkon SW 6 m2 sprzedane zobacz
1 B.3.2 3 47.30 m2 2 balkon SW 4.1 m2 sprzedane zobacz
1 B.3.1 3 85.60 m2 3 balkon NSW 5.6 m2 sprzedane zobacz
1 A.3.4 3 85.90 m2 3 balkon SE 5.6 m2 sprzedane zobacz
1 A.3.3 3 47.90 m2 2 balkon SW 4.1 m2 sprzedane zobacz
1 A.3.2 3 42.80 m2 2 balkon S 10.1 m2 sprzedane zobacz
1 A.3.1 3 70.00 m2 3 balkon NSE 17.2 m2 sprzedane zobacz
1 B.4.3 4 93.50 m2 3 taras NWE 99.5 m2 sprzedane zobacz
1 B.4.2 4 71.90 m2 2 taras SW 78.1 m2 sprzedane zobacz
1 B.4.1 4 96.50 m2 3 balkon NSW 88.2 m2 sprzedane zobacz
1 A.4.2 4 119.00 m2 4 SW 91.2 m2 sprzedane zobacz
1 A.4.1 4 115.40 m2 4 NSE 151 m2 sprzedane zobacz
2 B.0.4 p 51.30 m2 2 - NW - sprzedane zobacz
2 B.0.2 p 47.00 m2 2 SE 79.2 m2 sprzedane zobacz
2 B.0.1 p 73.50 m2 3 WE 60.3 m2 sprzedane zobacz
2 A.0.1 p 32.30 m2 2 - NW - sprzedane zobacz
2 A.0.2 p 43.60 m2 2 g NE 114 m2 sprzedane zobacz
2 A.0.3 p 35.60 m2 1 SE 60.5 m2 sprzedane zobacz
2 A.0.4 p 35.80 m2 1 SE 60.5 m2 sprzedane zobacz
2 A.0.5 p 67.80 m2 3 WE 45.4 m2 sprzedane zobacz
2 B.0.3 p 51.10 m2 2 g SE 138.4 m2 sprzedane zobacz
2 B.1.4 1 51.40 m2 2 balkon NW 7.1 m2 sprzedane zobacz
2 B.1.3 1 51.10 m2 2 balkon SE 13 m2 sprzedane zobacz
2 B.1.2 1 47.00 m2 2 balkon SE 4.5 m2 sprzedane zobacz
2 B.1.1 1 87.70 m2 3 balkon WE 4.9 m2 sprzedane zobacz
2 A.1.1 1 43.30 m2 2 balkon NW 6.1 m2 sprzedane zobacz
2 A.1.2 1 44.20 m2 2 balkon NSE 12.6 m2 sprzedane zobacz
2 A.1.3 1 35.60 m2 1 balkon SE 4.5 m2 sprzedane zobacz
2 A.1.4 1 35.80 m2 1 balkon SE 4.5 m2 sprzedane zobacz
2 A.1.5 1 67.70 m2 3 balkon WE 4.9 m2 sprzedane zobacz
2 B.2.4 2 51.20 m2 2 balkon NW 9.6 m2 sprzedane zobacz
2 B.2.3 2 51.00 m2 2 balkon SE 13 m2 sprzedane zobacz
2 B.2.2 2 46.90 m2 2 balkon SE 4.5 m2 sprzedane zobacz
2 B.2.1 2 87.70 m2 3 balkon WE 4.9 m2 sprzedane zobacz
2 A.2.1 2 43.20 m2 2 balkon NW 7.8 m2 sprzedane zobacz
2 A.2.2 2 44.00 m2 2 balkon SE 12.6 m2 sprzedane zobacz
2 A.2.3 2 35.50 m2 1 balkon SE 4.5 m2 sprzedane zobacz
2 A.2.4 2 35.70 m2 1 balkon SE 4.5 m2 sprzedane zobacz
2 A.2.5 2 67.70 m2 3 balkon WE 4.9 m2 sprzedane zobacz
2 B.3.1 3 87.50 m2 3 balkon WE 4.9 m2 sprzedane zobacz
2 B.3.2 3 46.90 m2 2 balkon SE 4.5 m2 sprzedane zobacz
2 B.3.3 3 51.00 m2 2 balkon SE 13 m2 sprzedane zobacz
2 B.3.4 3 51.20 m2 2 balkon NW 9.6 m2 sprzedane zobacz
2 A.3.5 3 67.60 m2 3 balkon WE 4.9 m2 sprzedane zobacz
2 A.3.1 3 43.20 m2 2 balkon NW 7.8 m2 sprzedane zobacz
2 A.3.2 3 44.00 m2 2 balkon NSE 12.6 m2 sprzedane zobacz
2 A.3.3 3 35.50 m2 1 balkon SE 4.5 m2 sprzedane zobacz
2 A.3.4 3 35.70 m2 1 balkon SE 4.5 m2 sprzedane zobacz
2 B.4.1 4 119.80 m2 4 SWE 96.6 m2 sprzedane zobacz
2 B.4.2 4 95.90 m2 3 SWE 131 m2 sprzedane zobacz
2 A.4.2 4 91.40 m2 3 SWE 75.9 m2 sprzedane zobacz
2 A.4.1 4 110.30 m2 4 NSWE 163.9 m2 sprzedane zobacz
3 B.0.4 p 52.40 m2 2 - SW - sprzedane zobacz
3 B.0.3 p 48.70 m2 2 SWE 30.1 m2 sprzedane zobacz
3 B.0.2 p 50.60 m2 2 SE 27.3 m2 sprzedane zobacz
3 B.0.1 p 64.30 m2 3 WE 20.5 m2 sprzedane zobacz
3 A.0.1 p 83.10 m2 3 NSWE 36 m2 sprzedane zobacz
3 A.0.2 p 49.40 m2 2 SE 30.7 m2 sprzedane zobacz
3 A.0.3 p 64.20 m2 3 SWE 21.6 m2 sprzedane zobacz
3 B.1.4 1 52.60 m2 2 - SW - sprzedane zobacz
3 B.1.3 1 48.80 m2 2 balkon SWE 6 m2 sprzedane zobacz
3 B.1.2 1 50.30 m2 2 balkon SE 6.6 m2 sprzedane zobacz
3 B.1.1 1 83.50 m2 3 balkon WE 5.2 m2 sprzedane zobacz
3 A.1.3 1 83.70 m2 3 balkon SWE 5.1 m2 sprzedane zobacz
3 A.1.2 1 49.70 m2 2 balkon SE 7.1 m2 sprzedane zobacz
3 A.1.1 1 87.40 m2 3 balkon NSWE 17.5 m2 sprzedane zobacz
3 B.2.4 2 52.70 m2 2 balkon SW 7.9 m2 sprzedane zobacz
3 B.2.3 2 49.20 m2 2 balkon SE 12.9 m2 sprzedane zobacz
3 B.2.2 2 50.40 m2 2 balkon SE 6.6 m2 sprzedane zobacz
3 B.2.1 2 83.60 m2 3 balkon WE 5.2 m2 sprzedane zobacz
3 A.2.3 2 83.80 m2 3 balkon SWE 5.1 m2 sprzedane zobacz
3 A.2.2 2 49.70 m2 2 balkon SE 7.1 m2 sprzedane zobacz
3 A.2.1 2 87.70 m2 3 balkon NSWE 24.2 m2 sprzedane zobacz
3 B.3.4 3 52.40 m2 2 balkon SW 7.9 m2 sprzedane zobacz
3 B.3.3 3 48.60 m2 2 balkon SE 12.9 m2 sprzedane zobacz
3 B.3.2 3 50.40 m2 2 balkon SE 6.6 m2 sprzedane zobacz
3 B.3.1 3 83.40 m2 3 balkon WE 5.2 m2 sprzedane zobacz
3 A.3.3 3 83.10 m2 3 balkon SWE 5.1 m2 sprzedane zobacz
3 A.3.2 3 49.50 m2 2 balkon SE 7.1 m2 sprzedane zobacz
3 A.3.1 3 87.40 m2 3 balkon NSWE 22.8 m2 sprzedane zobacz
3 B.4.1 4 78.60 m2 3 balkon WE 5.6 m2 sprzedane zobacz
3 B.4.2 4 45.00 m2 2 taras SE 17.7 m2 sprzedane zobacz
3 B.4.3 4 48.90 m2 2 balkon SE 12.9 m2 sprzedane zobacz
3 B.4.4 4 52.50 m2 2 balkon SW 7.9 m2 sprzedane zobacz
3 A.4.3 4 78.70 m2 3 balkon SWE 5.6 m2 sprzedane zobacz
3 A.4.2 4 41.10 m2 2 taras SE 16.6 m2 sprzedane zobacz
3 A.4.1 4 65.40 m2 2 NWE 36.2 m2 sprzedane zobacz

Znajdź mieszkanie

0
1
2
3
4
1
2
3
4
W
N
S
E
balkon
taras
ogródek
Zamknij X Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".